Czym jest termowizja                                                                                                                               

Termowizja (termografia) jest metodą badawczą polegającą na zdalnej i bezinwazyjne (bezdotykowej) ocenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego ciała.

Zastosowanie termowizji

Zastosowanie badań termowizyjnych jest praktycznie nieograniczone, lecz można tu wyróżnić przede wszystkim budownictwo, energetykę, ciepłownictwo, przemysł, czy też medycynę.

Pomiary termowizyjne najczęściej znajdują zastosowanie w:

 • wykrywanie zawilgoceń
 • lokalizacja mostków cieplnych oraz wad izolacji termicznej
 • kontrola stanu ocieplenia budynku
 • lokalizacja wad ogrzewania podłogowego
 • lokalizacja nieszczelności na instalacjach
 • inwentaryzacja przebiegu sieci ciepłowniczej
 • badania obwodów elektrycznych
 • badania urządzeń grzejnych, maszyn przemysłowych, silników.

Efekty zastosowania termowizji

Pomiary termowizyjne są metodą badawczą umożliwiającą śledzenie różnych procesów, których przebieg wiąże się ze zmianami emisyjności czy temperatury w czasie albo ze zróżnicowaniem obrazów termicznych poszczególnych obiektów.

Współcześnie, przy dostępnej technice badań termowizyjnych, można ograniczyć ilość niepożądanych zdarzeń tj. pożar, awaria, nadmierna utrata energii cieplnej. Badania termowizyjne pozwalają przy niezakłóconym funkcjonowaniu obiektu lokalizować szybko i precyzyjnie ogromną większość zagrożeń w ich fazie początkowej. Daje to czas na zaplanowanie przeglądu, remontu instalacji czy maszyn i zanim dojdzie do awarii, usunięcia zlokalizowanych tak nieprawidłowości.

Metoda badań termowizyjnych podwyższa niezawodność oraz wydłużenia czas eksploatacji urządzeń. Przeglądy czy konserwacje wykonywane tradycyjnie są bardzo czasochłonne i nie zawsze dokładne. Czy wiele można wymagać od kombinerek czy też śrubokrętów? Ale te same narzędzia w połączeniu z obrazami termowizyjnymi pracują szybciej i dokładniej. Oszczędzamy czas coraz droższy we współcześnie stosowanej technice. Omawiane zjawiska odnoszą się w dużej mierze do obiektów i instalacji przemysłowych.

Innym rodzajem instalacji nie do pominięcia w badaniach techniką termowizyjną jest instalacja w budynkach mieszkalnych. Sporadycznie jest ona poddawana przeglądom okresowym, których poprawność wykonania jest praktycznie nie do skontrolowania.

Wykaz dziedzin, w których wykorzystywana jest termowizja:

BUDOWNICTWO
 • wykrywania zawilgoceń,
 • lokalizacja błędów w izolacji cieplnej budynków ,
 • lokalizacja miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania,
 • lokalizacji miejsc pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej,
 • wykrywania pęknięć i niejednorodności materiałów,
 • lokalizacja mostków cieplnych,
 • lokalizacji rur z ciepłą wodą, oraz wycieków i nieszczelności, filtracji powietrza,
 • identyfikacja wad technologicznych przegród budynków,
 • określanie prawidłowego osadzenia i zaizolowania okien,
CIEPŁOWNICTWO
 • lokalizacji rur z ciepłą wodą oraz wycieków i nieszczelności na instalacjach,
 • identyfikacja wadliwych i nieinwentaryzowanych elementów instalacji grzewczej, oraz wycieków wody,
 • lokalizacja wad ogrzewania podłogowego,
 • wyznaczanie przebiegu, umiejscowienia elementów grzejnych,
 • ocena stanu izolacji cieplnej pieców, kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów, kadzi (diagnostyka przedremontowa i powykonawcza),
 • lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej (inwentaryzacja),
 • identyfikacja uszkodzeń wymurówki pieców, kominów żelbetowych,
ENERGETYKA
 • pomiary rozdzielni wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników,  linii WN i wszelkich złączy,
 • diagnostyka techniczna na podstawie analizy rozkładów temperatury na powierzchni urządzeń i obiektów w trakcie ich normalnej eksploatacji, takich jak między innymi: transformatory, generatory, silniki, linie przesyłowe i tradycyjne, stacje rozdzielcze wysokiego i niskiego napięcia, linie technologiczne ,
 • badania urządzeń grzejnych gospodarstwa domowego,
 • badania obwodów elektronicznych w celu określenia rozpływu ciepła oraz oceny jakości schłodzenia podzespołów,
PRZEMYSŁ
 • kontrola linii produkcyjnych,
 • badania silników spalinowych i turbin,
 • badania środowiskowe, np. wykrywanie samozapłonów hałd węglowych, składowisk śmieci, silosów,
 • lokalizacja skażeń cieplnych wód i gruntów,
 • nadzór pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących, łożysk, przekładni, wałów, sprzęgieł, pasków napędowych, łańcuchów, transporterów, kompresorów, pomp, badanie jakości wyrobów.
© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl