Audyt energetyczny dla zakładów przemysłowych

Audyt energetyczny dla zakładów przemysłowych (audyt przemysłowy) to jeden z trudniejszych audytów, gdyż często wymaga poznania procesów produkcyjnych – zwłaszcza tych energochłonnych.

Przykładowy zakres audytu przemysłowego obejmuje następujące zadania:

 • Wizja lokalna;
 • Opis budynków oraz procesów technologicznych zakładu, zwłaszcza pod kątem ich zapotrzebowania na różną formę energii;
 • Opis systemu ogrzewania zakładu (kotłownia, sieci przesyłowe, instalacje i odbiory ciepła);
 • Opis sytemu chłodzenia zakładu (wytwornice wody lodowej, sieci i instalacje chłodu, odbiorniki chłodu);
 • Opis sytemu sprężonego powietrza (sprężarki, parametry powietrza i jego ilości, odbiory);
 • Analizy zużycia za okres ostatnich 1-2 lat:
  • Energii elektrycznej;
  • Ciepła;
  • Chłodu;
  • Sprężonego powietrza;
  • Paliwa (gazu, węgla, oleju itp.);
 • Analiza zapotrzebowania na:
  • Energię do ogrzewania budynków;
  • Energię do produkcji ciepłej wody;
  • Energię dla wentylacji i klimatyzacji;
  • Energię (cieplną, elektryczną i chłodu) dla procesów produkcyjnych;
  • Energia odpadowa z procesów technologicznych;
 • Analiza efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii;
 • Analiza możliwości wykorzystania energii odpadowej z procesów technologicznych;
 • Analiza możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii;
 • Koncepcje techniczne usprawnień modernizacyjnych;
 • Analiza stosowanych taryf i możliwości ich zmian (oszczędności);
 • Wybór optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego pod kątem:
  • Zmniejszenia zużycia energii pierwotnej;
  • Zmniejszenia kosztów dostawy i zużycia energii;
  • Przewidywanych nakładów inwestycyjnych/modernizacyjnych dla każdego z wariantów;
  • Analiza opłacalności ekonomicznej poszczególnych wariantów oraz wariantu rekomendowanego;
  • Oszacowanie efektów ekologicznych;
  • Wnioski końcowe.

Przedstawiony zakres pokazuje jak wieloma dziedzinami zajmujemy się wykonując profesjonalny audyt energetyczny. W wielu przypadkach, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania audytu energetycznego konieczna jest współpraca zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Nieodzownym jest włączenie się w te prace także specjalistów zakładu (Energetyk, Mechanik, Technolog, Ekonomista).

Efekt wynikający z wykonania audytu nierzadko jest zaskakujący nawet dla samych audytorów. Często udaje się obniżyć ilości zużywanej energii i kosztów związanych z gospodarką energetyczną zakładu o znaczący procent, a czasy zwrotu niektórych inwestycji (modernizacji) wynoszą nierzadko kilka miesięcy. Dodajmy do tego, że koszt audytu przemysłowego stanowi zaledwie kilka procent uzyskanych rocznych oszczędności.

W ramach zleconych prac przygotowujemy wnioski do instytucji finansujących audyty przemysłowe oraz zawiadomienia do URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa.

© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl