Czym jest współczynnik LAF

Współczynniki LAF (RM),  to współczynniki redukujące niekorzystne położenie mieszkania w budynku, uwzględniające straty cieplne wynikające m.in. z :

  • stanu technicznego budynku,
  • ilości i rodzaju przegród zewnętrznych,
  • usytuowania mieszkania w budynku,
  • stanu izolacji termicznej budynku,
  • występowania nieszczelności.

Określanie współczynnika LAF

Najczęściej spotykaną formą określania współczynników LAF była metoda uproszczona w oparciu o zalecenia tabelaryczne, która charakteryzowała się dość dużą niedokładnością z uwagi na to, iż opierała się na usytuowaniu lokalu w budynku nie biorąc pod uwagę pozostałych ważnych czynników mających wpływ na zapotrzebowanie na ciepło.

W związku z tym zalecamy określanie współczynników korygujących metodą „dokładną” w oparciu o zapotrzebowanie na moc cieplną lub zapotrzebowanie na ciepło poszczególnych lokali w budynku.

© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl