Audyt energetyczny

Analiza techniczna, energetyczna i ekonomiczna planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Czytaj dalej...

Pomiary termowizyjne

Nieinwazyjna metoda weryfikacji stanu izolacji termicznej, lokalizacji nieszczelności i stanu technicznego urządzeń i instalacji.

Czytaj dalej...

Świadectwo energetyczne

Charakterystyka energetyczna budynku lub lokalu niezbędna przy zakończeniu budowy, sprzedaży lub wynajmie.

Czytaj dalej...

Audyt przemysłowy

Analiza możliwości technicznych, energetycznych i ekonomicznych poprawy efektywności energetycznej.

Czytaj dalej...

Bilans cieplny

Weryfikacja stanu gospodarki energetycznej i zapotrzebowania energetycznego obiektów budowlanych.

Czytaj dalej...

Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku do projektu budowlanego.

Czytaj dalej...

Współczynniki LAF

Weryfikacja i określanie współczynników korygujących LAF  (RM) uwzględniających niekorzystne położenie mieszkań.

Czytaj dalej...

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Strategiczny dokument określający możliwości i efekty redukcji emisji gazów cieplarnianych

Czytaj dalej...