Analizy określające pozytywny wpływ projektów termomodernizacyjnych na środowisko, w tym stopień zmniejszenia zużycia paliw i energii oraz redukcji emisji zanieczyszczeń, np. CO2, PM10, pyły TSP, CO, NOx, SO2.

Efekty ekologiczne są niezbędnym elementem audytów energetycznych oraz dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy krajowych i unijnych i mogą dotyczyć takich przedsięwzięć jak:

– ocieplenie budynku, wymiana stolarki, wymiana instalacji wewnętrznych

– wymiana lub modernizacja źródła ciepła

– modernizacja oświetlenia

– budowa i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii OZE, np.: instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, elektrowni wiatrowych

– wymiana floty samochodowej

– modernizacja instalacji i urządzeń przemysłowych

– izolacja rurociągów cieplnych.

© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl