W związku z wymogiem dotyczącym formy projektu budowlanego, w ramach usługi wykonujemy projektowane charakterystyki energetyczne, opracowane zgodnie z przepisami dotyczącymi obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.

W ramach projektowanej charakterystyki energetycznej lub też niezależnie wykonujemy analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl