Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne może obejmować:

 • ocieplenie przegród zewnętrznych, tj.: ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nieogrzewanymi, podłóg na gruncie;
 • remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
 • modernizację lub wymianę źródeł ciepła, w tym kotłowni oraz węzłów cieplnych;
 • modernizację lub wymianę instalacji grzewczej;
 • modernizację lub wymiana instalacji ciepłej wody;
 • zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła, np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej.

Cele audytu energetycznego

Audyt energetyczny, poza określeniem zakresu i formy przedsięwzięć termomodernizacyjnych, umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego dla planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym:

 • kredyty z premią termomodernizacyjną w wysokości do 26 %  kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz 31 % w przypadku równoczesnego zakupu, montażu, modernizacji odnawialnego źródła energii;
 • dotacje, nisko oprocentowane pożyczki lub pożyczki z umorzeniem w ramach programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW);
 • dotacje, nisko oprocentowane pożyczki lub pożyczki z umorzeniem w ramach programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW);
 • dotacje lub inne formy wsparcia z funduszy unijnych;
 • nisko oprocentowane kredyty proekologiczne.

Audyt remontowy

Audyt remontowy jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt remontowy umożliwia uzyskanie kredytu z premią remontową do 25 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia remontowego. O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie premii remontowej.

© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl