Czym jest bilans ciepny

Bilans cieplny ma na celu weryfikację zapotrzebowania energetycznego obiektów budowlanych obejmujący swoim zakresem obliczenia sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną oraz zapotrzebowania mocy cieplnej na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i technologii.

Efekty przeprowadzenia bilansu

Przeprowadzenie bilansu cieplnego budynków (np. obiektów spółdzielni mieszkaniowych lub jednostek wojskowych) pozwala m.in.:

  • zweryfikować moc dyspozycyjną źródeł ciepła,
  • porównać zużycie ciepła pomiędzy różnymi budynkami,
  • określić obiekty o nadmiernym zużyciu ciepła,
  • zweryfikować zużycie ciepła po przeprowadzonej termomodernizacji,
  • zweryfikować poprawność prowadzenia gospodarki energetycznej obiektów.
© Copyright - Termo-Control tel: +48 606 91 80 54 e-mail: kontakt@termo-control.pl