Czym jest audyt przemysłowy

Audyt energetyczny przemysłowy może mieć różną formę i zakres.

Dla prostych inwestycji lub wstępnej oceny opłacalności danej inwestycji od strony oszczędności kosztów energii, możemy wykonać audyt uproszczony. Dla przedsięwzięć skomplikowanych lub umów wieloletnich (np. w formule ESCO) audyt musi być opracowany w sposób bardzo dokładny i wszechstronny. W tym wypadku wymagana jest od audytora duża wiedza oraz doświadczenie.

Audyt przemysłowy dla zakładów przemyslowych

Audyt energetyczny dla zakładów przemysłowych (audyt przemysłowy) to jeden z trudniejszych audytów, gdyż często wymaga poznania procesów produkcyjnych - zwłaszcza tych energochłonnych.

Przykładowy zakres audytu przemysłowego obejmuje następujące zadania:

 1. Wizja lokalna
 2. Opis budynków oraz procesów technologicznych zakładu, zwłaszcza pod kątem ich zapotrzebowania na różną formę energii
 3. Opis systemu ogrzewania zakładu (kotłownia, sieci przesyłowe, instalacje i odbiory ciepła)
 4. Opis sytemu chłodzenia zakładu (wytwornice wody lodowej, sieci i instalacje chłodu, odbiorniki chłodu)
 5. Opis sytemu sprężonego powietrza (sprężarki, parametry powietrza i jego ilości, odbiory)
 6. Analizy zużycia za okres ostatnich 2-3 lat:
  • Energii elektrycznej
  • Ciepła
  • Chłodu
  • Sprężonego powietrza
  • Paliwa (gazu, węgla, oleju itp.)
 7. Analiza zapotrzebowania na:
  • Energię do ogrzewania budynków
  • Energię do produkcji ciepłej wody
  • Energię dla wentylacji i klimatyzacji
  • Energię (cieplną, elektryczną i chłodu) dla procesów produkcyjnych
 8. Energia odpadowa z procesów technologicznych
 9. Analiza efektywności energetycznej dla każdego rodzaju energii
 10. Analiza możliwości wykorzystania energii odpadowej z procesów technologicznych
 11. Analiza możliwości zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii
 12. Analiza możliwości zastosowania układów kogeneracji lub trójgenracji
 13. Koncepcje techniczne usprawnień modernizacyjnych
 14. Analiza stosowanych taryf i możliwości ich zmian (oszczędności)
 15. Wybór optymalnego przedsięwzięcia modernizacyjnego pod kątem:
 16. Zmniejszenia zużycia energii pierwotnej
 17. Zmniejszenia kosztów dostawy i zużycia energii
 18. Przewidywanych nakładów inwestycyjnych/modernizacyjnych dla każdego z wariantów
 19. Analiza opłacalności ekonomicznej poszczególnych wariantów oraz wariantu rekomendowanego
 20. Oszacowanie efektów ekologicznych
 21. Wnioski końcowe.

Przedstawiony zakres pokazuje jak wieloma dziedzinami zajmujemy się wykonując profesjonalny audyt energetyczny. W wielu przypadkach, dla prawidłowego i kompleksowego wykonania audytu energetycznego konieczna jest współpraca zespołu specjalistów z różnych dziedzin. Nieodzownym jest włączenie się w te prace także specjalistów zakładu (Energetyk, Mechanik, Technolog, Ekonomista).

Efekty audytu przemysłowego

Efekt wynikający z wykonania audytu nierzadko jest zaskakujący nawet dla samych audytorów. Często udaje się obniżyć ilości zużywanej energii i kosztów związanych z gospodarką energetyczną zakładu o kilkadziesiąt procent, a czasy zwrotu niektórych inwestycji (modernizacji) wynoszą nierzadko kilka miesięcy. Dodajmy do tego, że koszt audytu przemysłowego stanowi zaledwie kilka procent uzyskanych rocznych oszczędności.

W ramach zleconych prac przygotowujemy wnioski do instytucji finansujących audyty przemysłowe.

Joomla SEF URLs by Artio